Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződő felek

Bip Communications Kft.
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/b.
Adószám: 22978851-2-41
Közösségi adószám: HU22978851
Cégjegyzékszám: 01-09-947432
Bankszámlaszám: 10401000-50526575-67511005 (K&H Bank)

A bipkampany.hu szolgáltatással (továbbiakban: Szolgáltatás) interneten keresztül rövid szöveges üzenet (SMS) küldhető mobiltelefonra és/vagy fogadható mobiltelefonokról. A szolgáltatás üzemeltetője a Bip Communications Kft. (továbbiakban: Szolgáltató).

A szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltatótól kapott hozzáféréssel a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott és üzemeltetett rendszeren keresztül SMS üzenetforgalmazást végezhet. A szolgáltatást bárki igénybe veheti, saját felelősségére használhatja az alábbi általános szerződési feltételekkel. Szolgáltató az SMS forgalmazást a mindenkori díjszabásának megfelelően végzi, a mindenkori díjszabás a szolgáltatás pénzügyi felületén érhető el.

Felhasználó és Szolgáltató együttesen a továbbiakban: Felek vagy Szerződő Felek.

2. A rendszer igénybevétele

3. SMS üzenetek küldése

4. Felek felelőssége

4.1. Az etikus üzenetküldés szabályainak betartása

Felhasználó felelős az alábbiak betartásáért:

4.2. Az üzenet tartalma

4.3. Az üzenetek címzettjeinek köre

4.4. Panaszok kezelése

4.5. Felelősségvállalás

4.6. A címzettek körének összetétele egységes díjszabás esetén (egyirányú SMS küldés)

Felhasználó nem térhet el szélsőségesen a mobilszolgáltatók piaci részesedéseinek arányától a címzettek összetétele tekintetében, azaz nem alakíthatja ki üzenetküldéseit úgy, hogy a Szolgáltatást csak kiválasztott mobilhálózatok előfizetői felé alkalmazza, vagy eltér a jelen szerződésben meghatározott arányokon túl egyes szolgáltatók javára vagy rovására a Szolgáltatás használata során. Ennek célja a szolgáltatónként változó árakból súlyozással kialakított egységáras szolgáltatásunk ár-arányainak védelme.

5. A Szolgáltatás díja

5.1. Egyenlegfeltöltés

5.2. Havidíjas szolgáltatások


Havidíjas szolgáltatás (pl. saját telefonszámbérlés) esetén érvényes feltételek:

5.3. Kötelező havi forgalomhoz kötött szolgáltatások

Ha a Szolgáltató által tett, Felhasználó által elfogadott árajánlat havi minimum SMS forgalomhoz kötött (ezt az ajánlat minden ilyen esetben egyértelműen tartalmazza), a következő feltételek szerint történik az elszámolás:

6. A Szerződés módosítása

7. Adatvédelem és adatkezelés

8. Rendelkezésre állás

9. Adattárolás

10. Szerződés hatálya és megszűnése

11. Vis maior esemény

12. Lefedettség