Antispam elveink

Az utóbbi időben elektronikus úton küldött kéretlen reklámok, hirdetések (spamek) egyre nagyobb problémát jelentenek a felhasználóknak, a reklámszakmának, a hírközlési szolgáltatóknak és a hatóságoknak is. Míg az email-ek kapcsán már egyre többen tisztában vannak a szabályokkal, addig sokakban merül fel a kérdés, hogy kinek küldhetnek SMS üzenetet ha reklámozni akarják cégüket, szolgáltatásaikat. Mivel hozzánk is rengeteg kérdés érkezik ez ügyben, ezzel a rövid tájékoztatóval szeretnénk megkönnyíteni a tájékozódást és elejét venni a későbbi félreértéseknek.

Adatvédelem

Az elektronikus hirdetések küldésének legfőbb szabálya, hogy ahhoz a címzett előzetesen és egyértelműen hozzájáruljon. Ez a hozzájárulás megadható a honlapon regisztrációs folyamat során, szórólapon, telefonon, személyes találkozás alkalmával, stb. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy  amennyiben még nem rendelkezik a szükséges adatbázissal, úgy az adatgyűjtés során köteles a címzettekről olyan nyilvántartást vezetni, amelyben a címzetteket mindenben megfelelően kezelni tudja, és igazolni tudja azt is, hogy a címzettek az üzenetfogadáshoz hozzájárultak. Biztosítani kell a lehetőséget arra is, hogy a címzett rendelkezzen személyes adatairól, leiratkozzon az adott listáról, valamint nyilatkozzon arról, hogy a továbbiakban nem kér több SMS üzenetet. Ehhez azt tanácsoljuk, hogy az SMS szövegében legyen feltüntetve a cég elérhetősége (internetes cím, telefonszám, e-mail cím), amin keresztül válaszolhatnak, illetve könnyen lejelentkezhetnek a címzettek. Ezt nemcsak a jogszabály követeli meg, de a panaszok kezelésének is ez a  leginkább hatékony és ügyfélbarát módja, mellyel hosszú távon könnyen elérhető, hogy az üzenetek kizárólag olyan ügyfelekhez jussanak el, akik érdeklődnek a tájékoztatás ezen formája iránt. A személyes adatokat az adatgyűjtő köteles az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezelni.

Jogszabályok

Az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos követelményeket, valamint a kéretlen elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos felügyeleti eljárásra vonatkozó egyes rendelkezéseket az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) tartalmazza, az eljárásra egyébként a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) az irányadó. A törvény értelmező rendelkezései közt találhatjuk meg az elektronikus hirdetés, az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetés közzétevője, valamint az elektronikus hirdetési szolgáltató fogalmát. Elektronikus hirdetésnek minősül minden olyan küldemény, amely közvetlenül, vagy akár közvetve népszerűsítik a hirdető személyt, vállalkozást, szervezetet, annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét.

SMS küldés a BIP Kampány rendszeréből

A BIP Kampány semmilyen módon nem támogatja a kéretlen elektronikus üzenetek küldését. Amennyiben ilyenről bármely ügyfelénél tudomást szerez, jogosult a szolgáltatás azonnali felfüggesztésére. SMS küldés során minden ügyfelünknek be kell tartania az elektronikus úton történő hirdetésre vonatkozó jogszabályokat, hiszen mind a hatóság, mind a szolgáltató – akár milliós nagyságrendű - pénzbírsággal sújthatja panasz esetén az adott felhasználót.

A BIP Kampány semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Felhasználó által kiküldött üzenetek tartalmáért és a címzettek köréért. Szolgáltató felelőssége az üzenetek átvételére, az üzenetek mobilszolgáltatókhoz történő továbbítására, műszaki és elszámolásbeli segítségnyújtásra - azaz a technológiai folyamatra - korlátozódik.

Leiratkozás SMS küldésről

Szolgáltatásunk egy cégek számára készült online SMS küldő szoftver, ahol az előzetesen ellenőrzött feladó cégek a saját regisztrált ügyfeleik, címzettjeik számára küldhetnek üzenetet.

Ha Ön nem szeretne valamelyik ügyfelünktől több üzenetet fogadni, kérjük ide kattintva adja meg adatait, ami alapján a feladó cég(ek) számára rögzíteni tudjuk leiratkozását.